Penslens kraft

 

 

Forordet i Reumerts nye kunstbog der udgives i forbindelse med udstillingen på Skaføgaard:

“Målet med udstillingen er at gøre regnebrættet op. At skærpe den røde tråd, der går igennem mit værk frem til nu, og afklare sammenhænge mellem mit nuværende kunstneriske ståsted og mine tidligere arbejder. Jeg tænker det som en visuel dialog med mit yngre jeg. Det skal ske ved, at de værker jeg producerer til udstillingen, tydeliggør maleriske problematikker; fx koloristisk, kompositorisk eller brug af symboler, tegn og figurationer. Desuden vil jeg kraftigt omarbejde ældre værker på en undersøgende måde.

Udstillingen på Skaføgaard er et frirum. Hele set-up’et vil slippe tankerne fri gennem distance til det vante. Tiden er inde til at samle et destillat af et langt malerliv – og at forlænge det ikke mindst. Derfor skal det nymalede suppleres med malerier og andet fra 1980’erne og frem. Der skal altid være liv i maleakten, håndskriften og penselstrøget, så nærværet står tydeligt og råber til beskueren. Kraftige billeder skal spredes på det i forvejen billedrige Skaføgaard i dialog og konfrontation med det eksisterende. Jeg vil endnu en gang vise mine værker i et samspil og sammenstød med stedets karakterfaste og historiske ånd. Det kuratoriske princip er atter, at ikke ét eneste maleri eller sølvbæger på herregården må fjernes for at gøre plads til mine værker. Ingen nye søm må hamres ind i de historiske vægge; jeg må i stedet benytte sofaer, kaminhylder og rokokostole for helt eller delvist at dække den eksisterende indretning.

Det skal nok blive et brag.”

/ Niels Reumert

 


Reumert II / 2023 / Kunstbog / 224 sider

 

 

UDDRAG FRA BOGEN:

Rejsebrev fra Paris.

“På denne rejse er det lykkedes mig at drive farven meget højt op i lyset, samtidig med de enkelte billedelementer er klart definerede i forhold til hinanden. Farverne hidser hinanden op i en gensidig påvirkning. Resultatet er uforudsigeligt. Der er ingen logisk vej til løsningen af de maleriske problemstillinger, der opstår under den fremadskridende arbejdsproces – kun intuitionen kan jeg bruge. Naturligvis har jeg opsamlet en stor erfaring i de mange år, jeg har malet, men hvert nyt maleri kalder på anderledes løsninger. Erfaringen kan virke som en billet til et fly, der allerede er fløjet. Man kan ikke rigtig bruge den til noget konkret. Imidlertid tror jeg, at den erfaring, der er lagret i underbevidstheden, ligger og simrer og finder vej ud i penselspidserne.”

Niels Reumert

 


Dørhammer / 2019 / 47 x 37 cm

 

Tilnærmelser. Om Niels Reumert og hans kunst.

“Som jeg ser Niels Reumerts arbejde, har han fra første færd altid nærmet sig sine sande oplevelser gennem tilløb, ved gentagne angreb, udbrud, spontane indfald. Instinktivt forarbejdede men selvsagt med erfaringerne som baggrund og støtte. Jeg tror ikke, at det er ret meget, Niels Reumert har malet, tegnet eller gjort i sine forskellige grafiske teknikker, der kun har været en enkelt gang »gennem maskinen«, om jeg så må sige. De tegnede studier og penselstegningerne måske undtaget. Næsten alt har fået en tur til, mindre med hjælp fra eftertanken end fra efterprøvelsen, en eller flere af den slags »hestekure«, som Edvard Munch brugte og som han fortalte om til samleren Stenersen. Det er en af Niels Reumerts dyder, at han formår at holde sin fantasi åben, at han har evnet i den at forbinde oplevelser af anden kunst og andre kulturers stile, sådan som han kendte dem fra sin opvækst eller modtog dem som inspirationer på sine rejser, på en måde der helt er hans.”

Pierre Lübecker.

 

 


Uden titel / 2013 / 162 x 148 cm

 

 

 

 


Figurkomposition / 2011 / 2021 / 264 x 304 cm

 

 


Porcelæn / Vietnam / 2009

 


A2 plakat

 


Fra skitsebog / København / 1998

 


Fra skitsebog / København / 2012

 

Kontakt Niels Reumert:
+45 5055 0102
niels.reumert@icloud.com